Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Piotr Guliński, Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

Prof. dr. hab. Anna Wójcik, Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

Dr Grażyna Polak, Sekcja Chowu i Hodowli Koni

Dr hab. Witold Rant, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

Prof. dr hab. Anna Rekiel, Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

Dr hab. Mirosław Karpiński, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

Dr hab. Marcin Lis, prof UR, Sekcja European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA)

Dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM, Sekcja Młodych Naukowców

Dr hab. Henryk Malec, Sekcja Praktyki Hodowlanej

Dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT, Sekcja Żywienia Zwierząt