Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Anna Wójcik - przewodnicząca

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski

Dr hab. Ewa Jastrzębska, prof. UWM

Dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM

Dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

Dr hab. Katarzyna Śmiecińska,

Dr inż. Dorota Bugnacka

Dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

Dr inż. Dorota Kubiak

Dr inż. Adriana Pawelec

Dr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek 

Dr inż. Monika Sobczuk-Szul

Dr inż. Katarzyna Ząbek

Mgr inż. Sara Dzik

Mgr inż. Martyna Momot