Sponsorzy i Partnerzy Wydarzenia

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że tegoroczny LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się w Olsztynie. Organizatorem Zjazdu jest Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a współorganizatorami: Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pod wiodącym tytułem Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt odbędzie się we wrześniu 2021 roku w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, mieszczącym się przy ulicy Michała Oczapowskiego 5.

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie rozpoczyna obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, które zostało założone w 1922 roku. Ponadto, Zjazd połączony jest z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się po dziesięciu latach na Warmii i Mazurach, co pozwoli na rozpowszechnianie i popularyzację najnowszej wiedzy z zakresu zootechniki, ochrony środowiska i zrównoważonego rolnictwa wśród hodowców i producentów nie tylko z kraju, ale również z tego właśnie rejonu.

Celem LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy oraz z praktykami w zakresie szeroko rozumianej zootechniki, ochrony środowiska w rolnictwie oraz ochrony zasobów naturalnych w kontekście perspektyw i zagrożeń w hodowli i użytkowaniu zwierząt oraz rozmowa o wyzwaniach, jakie stoją przed nami najbliższych latach.

W ramach zjazdu w pierwszym dniu obrad planowane są cztery wykłady plenarne połączone z dyskusją, nawiązujące do tematu przewodniego LXXXV Zjazdu PTZ „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt” oraz Sesja Młodych Naukowców połączona z konkursem na najlepsze wystąpienie. W drugim dniu Zjazdu przewidziane są obrady w 9 sekcjach specjalistycznych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: Sekcji Chowu i Hodowli Bydła, Trzody Chlewnej, Owiec i Kóz, Koni, Zwierząt Futerkowych, Drobiu, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Sekcji Praktyki Hodowlanej, Sekcji Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa oraz w sesji poświęconej nowym metodom badawczym w naukach rolniczych i praktycznego ich zastosowania w rolnictwie (L ESNA meeting). Podczas obrad w poszczególnych sekcjach przewidziane są prezentacje zgłoszonych prac, a także dyskusje w specjalistycznych, branżowych grupach naukowców i praktyków. Merytoryczną część Zjazdu zwieńczy uroczyste zakończenie, stanowiące podsumowanie obrad i poszczególnych Sekcji oraz wręczenie nagród młodym naukowcom. Integralną częścią każdego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego jest wyjazd specjalistyczny, odbywający się tradycyjnie w ostatnim dniu Zjazdu. Tegoroczny wyjazd zaplanowaliśmy do Stadniny Koni Nowe Jankowice, gdzie uczestnicy Zjazdu zapoznają się z najnowszymi trendami w chowie i hodowli koni i bydła mlecznego. W trakcie wyjazdu jego uczestnicy będą mieli też okazję do zwiedzenia muzeum w Malborku.

Niezaprzeczalnym walorem Zjazdu będzie niewątpliwie integracja środowiska naukowego oraz hodowców i producentów z różnych obszarów Polski, szczególnie z regionu warmińsko-mazurskiego. Możliwość wymiany opinii w tak licznym i fachowym gronie jest wyjątkową szansą na stawienie czoła dzisiejszym wyzwaniom, które stoją przed polską zootechniką!

Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego jest znaczącym Wydarzeniem, gdyż gromadzi około 300 uczestników, począwszy od światowej sławy wykładowców, poprzez praktyków, a skończywszy na młodych naukowcach, a nawet wybitnych studentach, którzy mają tu niepowtarzalną możliwość szlifowania swojej późniejszej kariery naukowej. Fakt przygotowania Zjazdu dla tak dużej liczby uczestników stawia zatem organizatorów przed olbrzymim wyzwaniem, zwłaszcza finansowym. Fundusze uzyskane z opłaty zjazdowej są dalece niewystarczające do zorganizowania tego Wydarzenia na odpowiednio wysokim poziomie.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez naukowców i doświadczonych zootechników program będzie zachętą do zaprezentowania w czasie LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie działalności i oferty Firm współpracujących z polskimi naukowcami, hodowcami i producentami.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego Przedsięwzięcia przez Państwa Firmę, co niewątpliwie bardzo by nam pomogło zorganizować zarówno Zjazd, jak i uroczystości z nim związane.

Oferujemy:

  • sponsorowanie konferencji: Sponsor złoty, srebrny, brązowy, sponsor;
  • stanowisko powierzchni wystawienniczej około 4 m2 usytuowane na terenie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, co zapewni bezpośredni kontakt z uczestnikami konferencji;
  • umieszczenie materiałów reklamowych Firmy w pakiecie materiałów konferencyjnych;
  • zamieszcznie loga sponsora na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach konferencyjnych;
  • baner lub roll-up w hallu przy wejściu do siedziby głównej WBZ;
  • możliwość włączenia 10 min. prezentacji firmy do programu konferencji (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami).

Serdecznie zapraszam Państwa do Olsztyna!

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  Prof. dr hab. Anna Wójcik