Kontakt

LXXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie, 16–18 września 2020 r.
e-mail: zjazdptz2020@uwm.edu.pl,
http://zjazdptz2020.uwm.edu.pl/

Wszelki pytania związane z organizacją Zjazdu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: zjazdptz2020@uwm.edu.pl

Kontakt drogą pocztową:

prof. dr hab. Anna Wójcik
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie,
ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-523-32-13 (sekretariat), 89-523-36-95,
tel. kom.: 601-966-518.

Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5/107

Przewodnicząca Koła Olsztyńskiego PTZ
Prof. dr hab. Anna Wójcik