Streszczenia

Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania referatów i doniesień naukowych, przeznaczonych do opublikowania w Materiałach Konferencyjnych
LXXXV Zjazdu Naukowego PTZ w Olsztynie

DONIESIENIA:

  • format dostarczanych materiałów: A4, w formie plików programu MS Word (bez wydruków prac),
  • całkowity tekst nie może przekroczyć 1 strony,
  • marginesy ustawione w formatce,
  • czcionka tekstu Times New Roman 11 pkt,
  • odstęp pojedynczy w całej pracy,
  • tytuł pracy w j. polskim i angielskim wielkimi literami,
  • informacje o autorach (nazwisko i imię, afiliacja) zwykłą czcionką,
  • plik nazwany nazwiskiem pierwszego autora (Nazwisko.doc), jeżeli autor przygotował dwa lub więcej doniesień, wysyła je oddzielnie a pliki nazwane są nazwiskiem i kolejną cyfrą (Nazwisko-1.doc, Nazwisko-2.doc) .

REFERATY: sformatowany tekst, tabele, ryciny oraz piśmiennictwo - nie powinny przekroczyć 10 stron. Tekst, tabele, ryciny, fotografie oraz cytowanie literatury oraz piśmiennictwo zgodnie z zasadami obowiązującymi w Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego z tym, że w piśmiennictwie prosimy nie stosować kursywy i pogrubienia tekstu z wyjątkiem nazw łacińskich zawartych w tytułach publikacji.

Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego(http://rn.ptz.icm.edu.pl/index.php/pl/rn/). Pełne prace przygotowane wg wymogów Redakcji należy przesłać na adres: https://zootechnika.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE.

Termin przesyłania doniesień i referatów z odpowiednio sformatowanym tekstem do Przewodniczących poszczególnych Sekcji zostanie podany w późniejszym czasie.

Prace, które nie będą spełniały wymagań edytorskich, nie będą dopuszczone do publikacji w Materiałach Konferencyjnych Zjazdu. 

 

ADRESY PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI:

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
prof. dr hab. Piotr Guliński, tel. (25) 643-13-43, e-mail: guln@uph.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu
prof. dr. hab. Anna Wójcik, tel. 89-523-36-95, e-mail: awojcik@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Koni
dr Grażyna Polak, tel. 666-081-277, e-mail: grazyna.polak@izoo.krakow.pl
Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
dr hab. Witold Rant, tel. (22) 593-65-66, e-mail: witold_rant@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
prof. dr hab. Anna Rekiel, tel. (22) 593-65-61, e-mail: anna_rekiel@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
prof. dr hab. Andrzej Gugołek, tel. (89) 523-32-85, e-mail: gugolek@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
dr hab. Mirosław Karpiński, tel. (81) 445-60-39, e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Młodych Naukowców
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM, tel. (89) 523-41-90, e-mail: dorota.witkowska@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/102, 10-718 Olsztyn

Sekcja Praktyki Hodowlanej
dr hab. Henryk Malec, tel. (22) 726-86-93, e-mail: hmalec@zwdmalec.pl
ZWD Malec, Dębówka 1a, 05-530 Góra Kalwaria

Sekcja Żywienia Zwierząt
dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT, tel. (91) 449-67-25, e-mail: Wioletta.Biel@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Sekcja European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA)
Dr hab. Marcin Lis, prof. UR, tel. +48 (12) 662 40 77, e-mail: marcin.lis@urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy w KrakowieWydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, al. Adama Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków