Program

PROGRAM RAMOWY
LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt” w Olsztynie, wrzesień 2021 r.,
oraz
Jubileuszu 70-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wrzesień 2021 r.
w przygotowaniu.